I gofrestru i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu presennol a’r rhai sydd i ddod, ewch i: FyNghyfrif (wrecsam.gov.uk)

Dweud eich dweud

Hybiau Llesiant Integredig Wrecsam
Hybiau Llesiant Integredig Wrecsam

Pam ydym nin gwneud hyn? Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW), Bwrdd Iechyd Prif...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Eich Gwasanaeth Tân ac Achub Chi – y Lle Iawn, yr Amser Iawn, y Sgiliau Iawn
Eich Gwasanaeth Tân ac Achub Chi – y Lle Iawn, yr Amser Iawn, y Sgiliau Iawn

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu ad...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Addewid Coetir Wrecsam
Addewid Coetir Wrecsam

Mae coed a choetir yn rhan hanfodol i’n trefi a chefn gwlad. Maent yn bwysig ar gyfe...
Edrychwch ar fwy o fanylion

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Gwasanaeth%20rhwydwaith%20symudol%20yng%20nghanol%20dinas%20Wrecsam
Gwasanaeth rhwydwaith symudol yng nghanol dinas Wrecsam
Fe hoffem ni gasglu gwybodaeth benodol er mwyn adrodd yn ôl i’r darparwyr rhwy...
14 Gorffennaf 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Cynllun%20Creu%20Lleoedd
Cynllun Creu Lleoedd
BETH YW’R CYNLLUN CREU LLEOEDD? Diben y Cynllun Creu Lleoedd yw gwella canol Wrec...
16 Mehefin 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Datganiad%20Polisi%20Gamblo
Datganiad Polisi Gamblo
Yn unol â Deddf Hapchwarae 2005, mae’r datganiad o bolisi trwyddedu yn rhan bw...
02 Ebrill 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Gorchymyn%20Gwarchod%20Mannau%20Cyhoeddus%20Dinas%20Wrecsam%202023
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Dinas Wrecsam 2023
Bwriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) yw ymdrin â niwsans neu brobl...
20 Chwefror 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Newid%20Hinsawdd%20a%20Datgarboneiddio
Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio
Yng Nghymru mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i’r sector cyhoeddus fod yn garbon ni...
30 Tachwedd 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion