I gofrestru i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu presennol a’r rhai sydd i ddod, ewch i: FyNghyfrif (wrecsam.gov.uk)

Dweud eich dweud

Holiadur Gwasanaeth Dydd - Perthynas/ffrind
Holiadur Gwasanaeth Dydd - Perthynas/ffrind

Hoffai’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion wybod am brofiadau’r bobl sy&rsqu...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Holiadur Gwasanaeth Dydd (Dinasyddion)
Holiadur Gwasanaeth Dydd (Dinasyddion)

Hoffai’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion wybod am brofiadau’r bobl sy&rsqu...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Adborth Gweithiwr Gofal
Adborth Gweithiwr Gofal

Dymuna’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion wybod am brofiadau a safbwyntiau’...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021
Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021

Adolygu’r Disgresiynau Lleol sydd ar gael fel rhan o’r cynllun  ...
Edrychwch ar fwy o fanylion

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Cerbydau%20Hygyrch%20i%20Gadeiriau%20Olwyn%20sy’n%20Llwytho%20o’r%20Cefn
Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn sy’n Llwytho o’r Cefn
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori i gael barn rhanddeiliai...
19 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ymgynghoriad%20rhieni%20blynyddoedd%20cynnar
Ymgynghoriad rhieni blynyddoedd cynnar
Mae wedi bod yn arbennig o heriol disgwyl plentyn a/neu fod yn rhiant i blentyn ifanc yn y...
12 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ymgynghoriad%20ymarferwyr%20blynyddoedd%20cynnar%20
Ymgynghoriad ymarferwyr blynyddoedd cynnar
Mae’r cyfnod diweddar wedi bod yn gyfnod heriol i weithio yn y gwasanaethau mamolaet...
12 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
#Wrecsam%202025%20CY
#Wrecsam 2025 CY
#Wrecsam 2025 Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ei chyhoeddi fel yr unig le yng Ng...
31 Mawrth 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Safonau%20Gwasanaethau%20Wrecsam
Safonau Gwasanaethau Wrecsam
Mae Safonau Gwasanaethau Wrecsam yn ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth er mwyn helpu...
31 Mawrth 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion