I gofrestru i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu presennol a’r rhai sydd i ddod, ewch i: FyNghyfrif (wrecsam.gov.uk)

Dweud eich dweud

Cymerwch Ran: Strategaeth Gyfranogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022-2027
Cymerwch Ran: Strategaeth Gyfranogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022-2027

Fe wnaethom ymgynghori â chi ac ailymweld â’n strategaeth gyfranogi ddiw...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021
Holiadur Cynllun Gostyngiad Treth y Cyngor 2020/2021

Adolygu’r Disgresiynau Lleol sydd ar gael fel rhan o’r cynllun  ...
Edrychwch ar fwy o fanylion

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Cerbydau%20Hygyrch%20i%20Gadeiriau%20Olwyn%20sy’n%20Llwytho%20o’r%20Cefn
Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn sy’n Llwytho o’r Cefn
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori i gael barn rhanddeiliai...
19 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
#Wrecsam%202025%20CY
#Wrecsam 2025 CY
#Wrecsam 2025 Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ei chyhoeddi fel yr unig le yng Ng...
31 Mawrth 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Strategaeth%20Cyfranogiad%20y%20Cyhoedd
Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd
Mae’n rhaid i’r Cyngor baratoi ac ymgynghori gyda Strategaeth Annog y Cyhoedd ...
18 Chwefror 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Cynllun%20Strategol%20Y%20Gymraeg%20Mewn%20Addysg%202022-2031
Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg 2022-2031
Cyhoeddwyd strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru - Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr C...
31 Rhagfyr 2021
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ein%20Wrecsam,%20Ein%20Dyfodol
Ein Wrecsam, Ein Dyfodol
Drwy Ein Wrecsam, Ein Dyfodol, mae arnom ni eisiau clywed am y pethau sy’n bwysig i ...
31 Rhagfyr 2021
Edrychwch ar fwy o fanylion