I gofrestru i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu presennol a’r rhai sydd i ddod, ewch i: FyNghyfrif (wrecsam.gov.uk)

Dweud eich dweud

Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2023-2028
Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2023-2028

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu llawer o wasanaethau i chi, pun a ydych yn...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Dinas Wrecsam 2023
Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Dinas Wrecsam 2023

Bwriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) yw ymdrin â niwsans neu brobl...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Addewid Coetir Wrecsam
Addewid Coetir Wrecsam

Mae coed a choetir yn rhan hanfodol i’n trefi a chefn gwlad. Maent yn bwysig ar gyfe...
Edrychwch ar fwy o fanylion

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Cymerwch%20Ran:%20Strategaeth%20Gyfranogi%20Cyngor%20Bwrdeistref%20Sirol%20Wrecsam%202022-2027%20
Cymerwch Ran: Strategaeth Gyfranogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022-2027
Fe wnaethom ymgynghori â chi ac ailymweld â’n strategaeth gyfranogi ddiw...
04 Hydref 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Arolwg%20Chwarae%20Wrecsam%202022!
Arolwg Chwarae Wrecsam 2022!
Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo deddf sydd yn golygu bod rhaid i bob cyngor yng Nghy...
30 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Cerbydau%20Hygyrch%20i%20Gadeiriau%20Olwyn%20sy’n%20Llwytho%20o’r%20Cefn
Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn sy’n Llwytho o’r Cefn
Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori i gael barn rhanddeiliai...
19 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Effeithiau%20COVID%2019%20ar%20Iechyd%20Meddwl%20a%20Lles:%20plant%20a%20phobl%20ifanc%20yn%20Wrecsam%20a%20Sir%20y%20Fflint%202
Effeithiau COVID 19 ar Iechyd Meddwl a Lles: plant a phobl ifanc yn Wrecsam a Sir y Fflint 2
Ym mis Mawrth 2020 cynhaliom ymgynghoriad i ddarganfod sut oedd y pandemig Covid wedi effe...
17 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ymgynghoriad%20rhieni%20blynyddoedd%20cynnar
Ymgynghoriad rhieni blynyddoedd cynnar
Mae wedi bod yn arbennig o heriol disgwyl plentyn a/neu fod yn rhiant i blentyn ifanc yn y...
12 Mehefin 2022
Edrychwch ar fwy o fanylion