I gofrestru i dderbyn gwybodaeth am weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu presennol a’r rhai sydd i ddod, ewch i: FyNghyfrif (wrecsam.gov.uk)

Dweud eich dweud

Traffig Canol y Ddinas
Traffig Canol y Ddinas

Rhannu cynigion ar gyfer newidiadau ir ffordd y mae traffig yn symud o amgylch canol y ddi...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Strategaeth Ymgysylltu Mynediad Cwsmeriaid
Strategaeth Ymgysylltu Mynediad Cwsmeriaid

Mae gan Gyngor Wrecsam Strategaeth TGCh a Digidol (2020-23) y mae’n dymuno ei diwedd...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ailgyflwyno ffioedd meysydd parcio ym meysydd parcio’r Cyngor yng nghanol dinas Wrecsam
Ailgyflwyno ffioedd meysydd parcio ym meysydd parcio’r Cyngor yng nghanol dinas Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymgynghori ar ailgyflwyno ffioedd meysydd parcio o...
Edrychwch ar fwy o fanylion
 Holiadur Heneiddio'n Dda
Holiadur Heneiddio'n Dda

Rydym yn ceisio aelodaeth Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Statws Oed Gyfeillgar i Wrec...
Edrychwch ar fwy o fanylion
Addewid Coetir Wrecsam
Addewid Coetir Wrecsam

Mae coed a choetir yn rhan hanfodol i’n trefi a chefn gwlad. Maent yn bwysig ar gyfe...
Edrychwch ar fwy o fanylion

Dywedoch chi, gwnaethom ni

Hybiau%20Llesiant%20Integredig%20Wrecsam
Hybiau Llesiant Integredig Wrecsam
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (CBSW), Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC...
01 Hydref 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Eich%20Gwasanaeth%20Tân%20ac%20Achub%20Chi%20–%20y%20Lle%20Iawn,%20yr%20Amser%20Iawn,%20y%20Sgiliau%20Iawn
Eich Gwasanaeth Tân ac Achub Chi – y Lle Iawn, yr Amser Iawn, y Sgiliau Iawn
Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu ad...
30 Medi 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Ymgynghoriad%20Premiymau%20Treth%20y%20Cyngor%20
Ymgynghoriad Premiymau Treth y Cyngor
Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn codi premiwm ar eiddo a ddynodir yn eiddo gwag hirdymo...
17 Medi 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Eithriadau%20arfaethedig%20i’r%20terfyn%20cyflymder%20diofyn%20o%2020mya%20yn%20Wrecsam
Eithriadau arfaethedig i’r terfyn cyflymder diofyn o 20mya yn Wrecsam
Gydag ychydig dros fis tan fabwysiadu’r terfyn cyflymder diofyn o 20mya yng Nghymru,...
01 Medi 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion
Adnewyddu%20Gorchymyn%20Diogelu%20Mannau%20Cyhoeddus%20Rheoli%20Cŵn%20a%20Baw%20Cŵn%20(PSPO)%202023
Adnewyddu Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Rheoli Cŵn a Baw Cŵn (PSPO) 2023
Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Wrecsam PSPO rheoli cn a baw cn syn cwmpasur Fwrdeistref Siro...
28 Awst 2023
Edrychwch ar fwy o fanylion