Strategaeth Ymgysylltu Mynediad Cwsmeriaid

Strategaeth Ymgysylltu Mynediad Cwsmeriaid

Pam ydyn ni`n gwneud hyn?: 

Mae gan Gyngor Wrecsam Strategaeth TGCh a Digidol (2020-23) y mae’n dymuno ei diweddaru, i gynnwys yr holl ddatblygiadau sydd wedi digwydd o ran defnyddio gwasanaethau ar-lein, yn arbennig mewn ymateb i’r pandemig.

Beth ydym ni eisiau ei wybod?: 

Fel rhan o’r gwaith hwn rydym yn awyddus i wybod:

  • I ba raddau mae pobl yn defnyddio gwasanaethau ar-lein y Cyngor
  • Beth sy’n atal pobl rhag defnyddio gwasanaethau’r Cyngor ar-lein
  • Beth fyddai’n annog pobl i ddefnyddio mwy ar wasanaethau’r cyngor ar-lein?
  • Sut y gellir gwella ein gwasanaethau ar-lein?
  • Pa gefnogaeth y mae pobl ei hangen i’w helpu i fynd ar-lein?
  • Pa mor fodlon yw ein cwsmeriaid gyda’r amrywiaeth o ddulliau cysylltu sydd ar gael
Dyddiad Cychwyn y Project 13 Chwefror 2024
Dyddiad Cau'r Prosiect 30 Ebrill 2024

Cyswllt

Cyfeiriad llawn Cyswllt Ebost
Guildhall
Wrexham
LL11 1AR
Debbie Mairs